Ondernemingsstrafrecht

Ook in de ondernemingssfeer kunnen strafbare feiten als fraude, misbruik van vennootschapsgoederen, laattijdige aangifte van het faillissement, misbruik van vertrouwen, e.d. worden gepleegd

Het is van belang dat u een expert onder de arm neemt die zowel het ondernemingsrecht, het strafrecht als het ondernemingsstrafrecht beheerst. Bij Agio bent u in goede handen.

Onze advocaten hebben inzichten in al deze materies. Zij zullen u dan ook met raad en daad bijstaan wanneer u van dergelijke misdrijven wordt beticht of wanneer u stelt slachtoffer te zijn van dergelijke misdrijven.

U verwacht een partner die verder kijkt dan uw financiële balans? Wij ook. Neem contact met ons op en we bekijken samen hoe we het maximum uit uw onderneming kunnen halen.

Kom eens praten