Vennootschapsrecht

Wij zijn ondernemers en we kennen uw leefwereld. Als experts en ervaringsdeskundigen, staan wij u bij in alle vennootschapsrechtelijke vraagstukken waarmee u kan worden geconfronteerd. Onze jarenlange ervaring en uitmuntende kennis garanderen voor u de perfecte service op maat van uw onderneming. Snel, accuraat en op het hoogste niveau.

M&A

Fusies en overnames zijn een belangrijke manier voor ondernemingen om te groeien. U breidt uw bedrijf uit met een aanvullende activiteit, verkoopt (een deel van) uw eigen onderneming of gaat op in een ander bedrijf. Daarbij wilt u er natuurlijk zeker van zijn dat u een financieel verstandige keuze maakt en dat alle details correct op papier staan.

Corporate Housekeeping

Als ondernemer houdt u uw zaken op orde, zoals een goede huisvader. Maar een bedrijfshuishouden beheren wordt al snel uitgebreid en complex. Een vennootschap moet immers aan administratieve verplichtingen voldoen, met betrekking tot de organisatie van een raad van bestuur, van een aandeelhoudersvergadering, publicaties voor het Belgisch Staatsblad,... Agio is ook op dit vlak uw aangewezen partner.

Geschillen binnen de vennootschap

Conflicten tussen aandeelhouders of bestuurders liggen altijd gevoelig. De werking van de vennootschap staat daarbij op het spel. Dergelijke situaties hebben nood aan een vaste, deskundige hand om te bemiddelen en tot een aanvaardbare uitkomst te komen. Een advocaat biedt daarbij niet alleen een frisse blik en een onbevooroordeeld uitgangspunt, maar ook de knowhow van juridische uitwegen voor het conflict.

Verder delen wij onze expertise in talrijke andere domeinen & diensten :

  • Joint ventures
  • Corporate governance
  • Private equity
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Advies bij aan- of verkoop van een bedrijf
  • ...

U verwacht een partner die verder kijkt dan uw financiële balans? Wij ook. Neem contact met ons op en we bekijken samen hoe we het maximum uit uw onderneming kunnen halen.

Kom eens praten