Insolventie en herstructureringen (WCO)

Achterstallige facturen vragen om kordate invordering. Dat is eenvoudig. Maar vaak houdt het daar niet bij op. Lastiger wordt het wanneer rekeningen te laat, of zelfs helemaal niet betaald worden. Hoe reageert u als uw debiteur richting faillissement afglijdt?

Welke stappen zet u wanneer uw facturen niet worden betaald en het blijkt dat de debiteur zich in een toestand van een dreigend faillissement bevindt?

Uw eigen onderneming kan ook te kampen hebben met financiële problemen. Wat doet u wanneer u uw schulden (tijdelijk) niet meer kan betalen ? Wij trachten samen met u de financiële moeilijkheden te overwinnen en in de mate van het mogelijke de onderneming te redden en een faillissement te vermijden. Uw advocaat is daarvoor de uitgelezen partner en verschillende advocaten bij Agio hebben hiermee ruime ervaring door hun activiteit als curator.

Wij hebben een bijzondere expertise in :

  • Faillissementsrecht
  • Begeleiden van WCO-procedures
  • Incassoproblemen
  • Herstructureringsmaatregelen om de rendabiliteit van uw onderneming te verbeteren
  • Uitwinnen van zekerheden
  • Distressed M&A
  • ...

U verwacht een partner die verder kijkt dan uw financiële balans? Wij ook. Neem contact met ons op en we bekijken samen hoe we het maximum uit uw onderneming kunnen halen.

Kom eens praten