Ambtenarenstatuut en tucht

Ons team heeft ervaring in het begeleiden en adviseren van overheden en personeelsleden inzake statutaire aangelegenheden en tuchtprocedures. Het kantoor beheerst alle aspecten van tewerkstelling bij de overheid, lokaal, provinciaal, Vlaams of federaal, in het onderwijs, bij politiediensten, de gezondheidssector, enzovoort.

Agio helpt besturen bij het nemen en motiveren van reglementair correcte beslissingen en staat personeelsleden bij in de verdediging van hun belangen tegenover de overheid. Dit kan gaan om betwistingen over de functie, benoemingen en bevorderingen, wijziging van standplaats en herplaatsing of mutatie, wedde, afwezigheden, enz.

Daarnaast hebben wij een doorgedreven ervaring op het vlak van tuchtprocedures. In tuchtzaken kan een kleine vergetelheid leiden tot een nietigheid van de hele procedure. Daarom laten overheden en personeelsleden zich adviseren door de specialisten van Agio die door hun ervaring en vakkennis de valkuilen van het tuchtrecht kennen.

Wij beheersen alle aspecten van tewerkstelling bij de overheid, in het onderwijs en bij politiediensten. Agio begeleidt daarom zowel overheden als ambtenaren op verschillende niveau's.

Wij delen onze expertise in talrijke domeinen & diensten:

  • (Begeleiding van) overheidspersoneel
  • Tewerkstelling bij overheid, politiediensten en onderwijs
  • Procedures voor administratieve en gerechtelijke rechtscolleges
  • Procedures voor de Raad van State of Beroepscommissie voor tuchtzaken
  • ...

U verwacht een partner die verder kijkt dan uw financiële balans? Wij ook. Neem contact met ons op en we bekijken samen hoe we het maximum uit uw onderneming kunnen halen.

Kom eens praten